GC1CH64 - RECHLE by Altony

- u této keše je odlov písmenka pro finálku trochu složitější, je to z toho důvodu, že majitel této keše nedal svolení k umístění kartičky do své schránky a já nechci porušovat práva majitele.

Pro získání čísla I je potřeba vyhledat informační tabulku umístěnou nedaleko keše, která informuje o Janovi z Pomuku a významu zdejší sochy.
Poté je potřeba spočítat výskyt všech čísel na uvedené tabulce, u dvou čísel Vám vyjde četnost 4, tak větší z nich je Vámi hledaným číslem, avšak pro finálku má tvar dvou stejných číslic za sebou (tzn. pokud je číslem nula, pak I=00)